Ремонт на водопроводни, отоплителни и канализационни инсталации.
Проверка на водомери и топломери.
Смяна на щрангове.
Изграждане на системи за дистанционно отчитане на вода и топлоенергия.
Пълно ВиК обслужване и поддръжка на жилищни, промишлени и административни сгради.
Машинно отпушване на канали, сифони и тоалетни.
Обследване, откриване и отстраняване на течове.
Денонощни аварийни ремонти.