АУТСОРСИНГ – ВЪНШЕН РЕСУРС ТОВА Е БЪДЕЩЕТО НА ВАШАТА ФИРМА МНОГО ОТ ФИРМИТЕ ВЪЗЛОЖИХА ЧАСТ ОТ ОБСЛУЖВАЩИТЕ СИ ДЕЙНОСТИ НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАЩОТО Е УЛЕСНЕНИЕ И ПЕСТИ ПАРИ.
 ДАККО ЕООД Ви предлага точно това: 
Обслужване на фирми: 
• Набиране, подбор, избор и наемане на персонал 
• Развитие на персонала – обучение, квалификации,курсове и други 
• Администриране на персонaла- Уведомления по чл.62 от КТ, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на правоотношенията, други текущи документи, досиета на работещите 
• Оценяване, заплащане и стимулиране на труда - Ведомости за заплати, платежни нареждания за осигурителни вноски и ДОД, изготвяне на декларация 1 и 6 и подаването им в НАП, регистриране и отчитане на болнични листи, представянето им в НОИ, изготвяне на графици за работа, отчитане на работното време 
• Представителство пред контролни органи НАП, Инспекция по труда 
• Пенсиониране - изготвяне на документи УП–2, УП- 3, консултиране и информация за очаквания размер на пенсията, 
 Консултации: Във връзка с разнообразни казуси в сферата на трудовото и социално-осигурителното законодателство 

 

Подобни обяви

  • ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ВАРНА И ЦЯЛАТА СТРАНА

    транспортни услуги в цялата страна на най ниски ЦЕНИ, бусат макси база 4.40/1.92 предлагам помощ от моя страна за товаро разтоварна дейностКОМФОРТНО ПЪТУВАНЕ В БУСА СЕ ПУШЕ ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ПРЕВОЗВАМ ВСИЧКО БЕЗ…