1. Помагала със четиризначни таблици и формули по математика-изд.98 и 92 г. Състояние-добро.5 лв за двете.

2. Сборник задачи и казуси по анализ, прогнозиране и планиране-Доц. д-р Димитър Белев, изд. ФорКом, 2000 г. Състояние-мн. добро, цена-9 лв.

3. Учебник по прогнозиране и планиране-Доц. д-р Найден Найденов УНСС, 2002 г. Състояние-отлично, цена-10 лв.

4. Учебник по статистика-Доц. д-р Тодор Калоянов, изд. Тракия-М 2004 г. Състояние-мн. добро, цена-10 лв.

5. Учебник по основи на менджмънта-Доц. д-р Иван Иванов, изд. Макрос 2003 г., твърди корици. Състояние-мн. добро, цена-9 лв.

6. Учебник по икономически теории-Доц. д-р Катя Бекярова, доц. д-р Боян Велев, ас. Иван Пипев, изд. Хермес 2004 г. Състояние-отлично, цена-12 лв.