Регистрация на Търговски фирми ЕТ,ЕООД , ООД  , АД  ,Търговски представителства и Юридически лица с нестопанска дейност .
Абонаментно  счетоводно обслужване от 25 лв..
Прекратяване , ликвидация и обявяване в несъстоятелност на търговски фирми.
Консултаци на място в офиса ни са безплатни!
За всякакви въпроси ,моля свържете се с нас.

Тел.              0988939005
е-мейл:        bgexpert.office@gmail.com
Уеб Сайт:    bulgarian-expert.com