Обучението ще се проведе:в София на 21.02.2018 г., в Пловдив на 23.02.2018 г. и на 19.07.2018 г., в Русе на 12.03.2018 г. Теми: Основни понятия в склада. Обработка, складиране, съхранение и транспортиране на товарите в склада.Физическо и документално приемане на материали в склада. Заприхождаване. Принципи и начини на подреждане на стоките. Методи за поддържане техническото състояние на складово-транспортната техника. Изменение на техническото състояние при експлоатацията на транспортната техника.Основни фактори, влияещи върху изменението на техническото състояние.Организация на сервизната дейност. Срок за записване - до 5 р. дни преди датата на обучението. Цена - без ДДС

 

Подобни обяви