Финансово Счетоводство, български език – 25 лв на час / английски език – 35 лв на час;
Основи на счетоводството
Финансови отчети на предприятието
Счетоводни транзакции
Счетоводство на индустриалното предприятие.
Управленско счетоводство, български език – 35 лв на час / английски език – 45 лв на час;
Стандартна стойност. Анализ на отклоненията.
Бюджетиране. Бюджетен контрол.
Бюджетиране и анализ на представянето.
Основни аспекти на анализа на стойността.
CVP анализи и линейно програмиране.
Костинг системи.

Лектора е защитил степен ACMA при CIMA London, https://www.cimaglobal.com/ , професионален опит на лектора тук, linkedin.com/in/accountingservicesbulgaria
Сайт на счетоводната къща предоставяща услугите - https://paramounts.bg/

 

Подобни обяви