Обучение по ЗБУТ 2019. Обучение по ЗБУТ 2018. Обучение по безопасност и здраве при работа. Обучения (Онлайн) по безопасност и здраве при работа.Основание за провеждане, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж. Обучение по ЗБУТ 2019
https://zbut.bg/

 

Подобни обяви