Учебен център Алфабет обявява курсове по ТРЗ и личен състав.

 Обучението е подходящо както за начинаещи, така и за работещи, които искат да осъвременят своите знания в областта на социалното, здравното и пенсионно осигуряване.
 Запознаване с нормативни документи:
- Кодекс на труда и други закони, свързани с дейността;
- Кодекс на социалното осигуряване и подзаконови нормативни актове;
- Наредба за работно време, отпуски и почивки;
- Наредба за пенсии и други; управление на човешки ресурси, трудови договори, работно време и почивки;
- други нормативни документи.

 В обучението е включено и:
- Обработване на отпуски, болнични листи, документи за майчинство;
- Изготвяне на картотека на служители и работници;
- Ведомости за възнаграждения;
- Изчисляване на трудов и осигурителен стаж;
- Документи за НАП и НОИ.

 Всеки курсист, завършил обучение, получава законен сертификат, носещ множество предимства пред работодател в България, ЕС, САЩ и др.

 За връзка с нас: тел. 0877 388 566; 032 627 762
e-mail: alfabet_2018@abv.bg
skype: alfabetcenter

 

Подобни обяви