ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР АЛФАБЕТ Ви представя курс „Информационна сигурност“.
 Направлението на обучението е запознаване на обвързаните с интернет звена на една организация – бизнес, администрация, с всички възможни рискове, заплахи и опасности, които се срещат постоянно в интернет пространството. Разпознаване на заплахи, преди тяхното вредно или критично влияние върху системите, действия за сигурност и ограничаване на опасности, действия за незабавно отстраняване в опасностите са някои от темите, заложени в обучението.

 Ние в АЛФАБЕТ ЦЕНТЪР вече повече от 19 години работим с най-добрия екип от преподаватели с доказан професионален опит, използвайки най-иновативните и ефективни системи на обучение, подхождаме индивидуално към всеки обучаващ се, като осигуряваме комфортни учебни бази, възможност за разсрочено плащане без оскъпяване.

 Всеки курсист, след приключване на обучението, получава легитимен сертификат за завършен курс „Информационна сигурност“, който може да бъде представен пред работодател в България, ЕС, САЩ и др.

 За връзка с нас: тел. 0877 388 566; 0895 622 474; 032 627 762

 Доверете се на опита, ефективността, качеството и професионализма!  

 

Подобни обяви