Обучението е подходящо за начинаещи и работещи, които искат да осъвременят своите знания в областта на социалното, здравното и пенсионното осигуряване. В професоинален и езиков център Интер Алианс ПЛОВДИВ Вие ще се запознаете с основните нормативни документи, като: Кодекс на труда и други закони, свързани с дейността; Кодекс за социалното осигуряване и подзаконови нормативни актове; Наредба за работното време, отпуските и почивките; Наредба за пенсии и други, управление на човешки ресурси, трудови договори, работно време и почивки Oбработка на отпуски, болнични листи, майчинство; Изготвяне на картотека на служители и работници; Ведомости за възнаграждения; Изчисляване на трудов и осигурителен стаж; Документи за НАП и НОИ Курсове са в удобно за Вас време - дневни, вечерни и съботно-неделни, както и индивидуално обучение. Възможност за разсрочено плащане.

 

Подобни обяви