Предлагам финансиране от хиляда и петстотин хиляди лева на вечер търси ме на фейсбук даниел пламенов жребеца