Частни уроци и подготовка в изучаването на руски и френски език, за ученици и студенти от преподавателка с 21 годишен стаж в руска елитна гимназия.