уроци по математика, текуща подготовка на учебния материал и помощ при подготовката за тестове, матури, изпити, състезания, проекти, курсови работи (матрици, системи, вектори, производни, функции, интеграли,диф. уравнения, симплекс метод ,транспортна задача...)

 

Подобни обяви