Ние от „Заложнa къща АДМИРАЛ” работим изцяло по изискванията на „Наредба за дейността на заложните къщи” и се гордеем , че услугите, които предлагаме се ползват от широк кръг хора с различен социален статус, което доказва нашата ефективност и нуждата на българския потребител от сигурен финансов партньор.