Стартира сугестопедичен курс по Английски – нива B1 – B2 (средно непреднали)  – Езиков Център Асториа Груп

Високото средно ниво на обучение в провежданите от Езиков Център Асториа Груп сугестопедични курсове по Английски език, съдържа.С помощта провежданите от Езиков Център Асториа Груп сугестопедични курсове по Английски език за средно напреднали се доразвиват четирите основни езикови умения – четене, говорене, разбиране и писане. Участниците в сугестопедичен курс по Английски – нива B1 – B2 успяват да изгладят евентуални недостатъци в употребата на всички групи английски времена- прости, продължителни и перфектни, като се разглеждат и бъдещите конструкции. По-голям акцент се поставя върху разработването и активирането на по-сложни граматически конструкции, включващи времена с комбинация от перфектен и продължителен аспект, страдателен залог, условни изречения, преразказана реч и други. Благодарение на предназначените за този курс учебни материали и подготвените от преподавателите на Асториа Груп интерактивни упражнения – музика, видео и аудио упражнения, танц и дискусии върхи класически творби, курсистите в предлагания от на сугестопедичен курс по английски език надграждат и значително обогатяват своя активен лексикален запас, чрез което умело достигат до по-ефективното разбиране на сложни текстове, по-високо ниво и способност за комуникация.

✔️ График: вторник, петък от 18:00 до 21:00 ч и събота 17:00 до 19:00 ч

✔️ Начало:  29 Март

✔️ Продължителност: 7 седмици (80 уч.ч.)
Какво включва този сугестопедичен курс по Английски – нива B1 – B2?

💰 Пакетът включва:

➡️ 80 учебни часа, разпределени в три посещения седмично (по 12 уч.ч. на седмица)

➡️ множество интерактивни материали – учите чрез музика, видеа, танци, флаш карти и ролеви игри

➡️ ролеви игри и интензивни форми на групова работа

➡️ достъп до адаптирано онлайн обучение, състоящо се от множество допълнителни упражнения и материали

➡️ издаване на 🎓 сертификат за владеене на английски език, спрямо изискванията на Общо-европейската езикова рамка. Необходимо е успешно полагане на изходящ изпит след сугестопедичен курс по Английски – нива B1 – B2.

💰 Такса: 490 лв. + 30 лв. учебни материали
След приключване на този сугестопедичен курс по Английски – нива B1 – B2 , Вие ще:

    можете да водите задълбочени разговори на Английски език без наличие на езикова бариера
    знаете нужната граматика, съответстващи на нивата B1 / B2 без да се замисляте за нейната употреба
    знаете и използвате с лекота множество думи и изрази, изградени в активния Ви речник
    можете да четете на Английски език без паузи. Ще развиете усещане за смисъла на прочетенето, въпреки наличието на неизвестни думи
    можете да пишете на Английски език сложни текстове, писма, картички, поздравления или имейли, бизнес кореспонденция и мн. други
    развиете умение за боравене с различни изразни средства и синоними, които ще Ви дават възможност да се изразявате с лекота, благодарение на своя сугестопедичен курс по английски език за средно напреднали (нива B1 – B2) в Езиков Център Асториа Груп
    учите с лекота и желание, като благодарение на методът „Сугестопедия“ ще развиете своите говорни умения без умора и стрес, наслаждавайки се на уютна  и приятелска атмосфера затвърждаване на вече изучените, както и активиране на нови граматични и лексикални теми, подходящи за навлезли в езика курсисти с изградена езикова бариера и притеснение от говорене на Английски език, имащи нужда от разработване на говорните си умения и добиване увереност, както и желаещи изчистване на изказа от придобити грешни навици.

 

Подобни обяви

 • СУГЕСТОПЕДИЧЕН КУРС ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА НАЧИНАЕЩИ (НИВО А1 – А2)

  Основното ниво на обучение, в предлагания от Езиков Център Асториа Груп сугестопедичен курс по Руски език за начинаещи, включва набор от лексикални и граматически единици, полезни в ежедневието. Пример за теми са: среща с нови хора, пътуване, почивка,…
 • Руски език А2 – групово обучение

  Езиков център Асториа Груп организира групово обучение по руски  език ниво А2. Обучението включва 100 учебни часа, през които се покрива цялото езиково ниво А2 по общата европейска езикова рамка. На края на курса се полага изпит и се издава сертификат за…
 • Немски език B1 – групово обучение

  Езиков център Асториа Груп организира групово обучение по немски език ниво B1. Обучението включва 100 учебни часа, през които се покрива цялото езиково ниво B1 по общата европейска езикова рамка. На края на курса се полага изпит и се издава сертификат за…
 • Руски език А1 – групово обучение

  Езиков център Асториа Груп организира групово обучение по руски език ниво А1. Обучението включва 100 учебни часа, през които се покрива цялото езиково ниво А1 по общата европейска езикова рамка. На края на курса се полага изпит и се издава сертификат за…
 • Английски език - Разговорен курс

  Езиков Център Асториа Груп предлага на Вашето внимание индивидуално обучение по Английски език. Можете да изберете преминаване на бизнес модул / разговорен английски и/или подготовка за сертификатен изпит. Продължителността на обучението може да бъде…