Обучение по чужди езици и учебни предмети в присъствена до 8 курсити и онлайн синхронна (с преподавател) форми на преподаване.
Подготовка за сертификационни изпити за ниво на владеене на чужд език.
Съдействие за работа в чужбина чрез нашите партньори - трудови агенции.

 

Подобни обяви