Паническа атака - Това е състояние , което се забелязва чрез специфична остра проява и все по-голямо поле за изява . Това обосновава неговата значимост за съвременния човек. Изключителна характерност на паническото разстройство е, че то във всички случаи се проявява с вегетативни телесни знаци , а не само и единствено с психологически. При паническите атаки се вижда една точна цикличност, при която между конкретните епизоди може да има преборване на негативните преживявания и несигурността в самочувствието. Така или иначе , след всяка следваща паническа атака, човек става все по-нерешителен , все по-плах и все по-ограничаващ се ( затворен , предпазлив и изнервен ). Заражда се явлението страх от самия страх, защото в подсъзнанието стои мъчително преживеният панически епизод.

 

Подобни обяви