АДВОКАТСКИ УСЛУГИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДРУЖЕСТВА

Адвокатската кантора извършва следните услуги:
* Процесуално представителство по граждански, търговски, административни, наказателни, застрахователни и семейни дела;

* Събиране на дължими суми, представителство по изпълнителни дела;

* Регистрация на фирми и промени в обстоятелствата;

* Изготвяне на договори и нотариални актове;

* Правни услуги за чужденци;

* Придобиване на българско гражданство;

* Придобиване на разрешение за постоянно пребиваване в България,


 

Подобни обяви