Горивен филтърен катализатор Eco cars ? Eco cars – това е устройство, предназначено за оптимизация на горивото,което му въздейства за постигане на най ефективно изгаряне. Eco cars позволява да се постигат икономии в разхода на гориво, да се намалят емисиите от вредните газове,да се намали шума от работата на двигателя и в същото време да се подобрят показателите на работа на двигателя и да се увеличи срока на използване на всеки двигател с вътрешно горене. Eco cars - Позволява да се постигне по ефективно използване на горивото и това се изразява в икономия на енергия (съответно намаляване на разхода на гориво), икономия на време (съкращаване на времето за подготовка на двигателя за работа) и съкращаване обема на вредните емисии от работата на двигателя (изпускани газове и вредни вещества). Средното намаление на количествата вредни вещества в състава на изгорелите газове при изгаряне на горивото е в размер на - 49 %. Средното намаление на разхода на гориво в леките автомобили е в размер на - 24 %. Средното намаление на разхода на гориво при товарните автомобили ,трактори и автобуси е в размер на -11 %. Положителни ефекти при използването на катализатора Eco cars Ръст на количеството на цетана в горивото, подобряване на качеството на горивото,облегчен старт на двигателя,понижение на шума на работа на двигателя. Съкращение на процента на вода в горивото, по висока производителност на двигателя,намаляване на корозията. Понижение на количеството неизгорели частици в горивото, повишаване на производителността на дюзите,фиртрите и помпите при намаляване на количеството утайки в тях. Повишаване на качеството на двигателното масло , подобряване на защитата на горивната помпа. Монтиране на катализатора Eco cars Eco cars представлява устройство във формата на продълговат цилиндър, на двата края на който са разположени накрайници, които осигуряват постъпване и изход на горивото. Съществуват четири модела на устройството ,в зависимост от диаметъра на накрайниците (6 мм, 8 мм, 10 мм и 12 мм). На всеки 5000 см3 на двигателя се монтира по едно устройство (например, до 5000 см3 е необходимо одно устройство, от 5000 до 10000 см3 – две, и т.н.). Срокът на полезно действие на устройството е 300 000 км (или три години). Eco cars работи на всеки тип двигател,използващ дизелово гориво,бензин,биодизел,биоетанол и т.н ( в това число леки автомобили,микробуси, товарни автомобили и камиони ,автобуси, селскостопански машини и механизми,генератори и други) Eco cars се поставя за няколко минути непосрествено на шланга за подаване на горивото или на шланга за връщане на излишното гориво в резервоара. Повече информация тук: https://www.facebook.com/ecocarsbg/ Или на сайта ни за Източна Европа http://eco-cars.pro/ Пет минути за монтаж и 300 000 км икономия!