В кв. Освобождение се предлага се за продажба поземлен имот с площ 670.00 кв.м. и начин на трайно ползване, ниско застрояване”(до 10 м.) и с трайно предназначение, урбанизирана”. Референтен номер:440168
гр. Благоевград, бул. Св. Св. Кирил и Методий № 2
http://blagoevgradski-imoti.com