Професионално обучение по труд и работна заплата (ТРЗ), личен състав, запознаване и попълване на документи за пред НАП и НОИ, назначаване на служители, трудови правоотношения. Курсът е за начинаещи като включва и решаване на казуси. Начало: края на януари 60 учебни часа = 30 учебни часа присъствени в зала "ТреинСофт" + 30 учебни часа дистанционно за самостоятелна подготовка и онлайн срещи с лектор Лектор: Валентина Георгиева Цена: 390 лв.* *Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС. ПОЛЗИ ОТ КУРСА ТРЗ ЗА НАЧИНАЕЩИ Курсът ТРЗ има за цел да запознае начинаещите с нормативната уредба в България, засягаща човешките ресурси в дружествата и фирмите. Включва практическо обучение за назначаване на нови служители, изготвяне на ведомости за заплати и всички видове документи, които се предоставят в НАП и НОИ. Обработка на лица и работещи при сумарно време. Курсът разглежда всички необходими основни принципи в Кодекса на националното осигуряване като се решават практически казуси. УЧЕБНА ПРОГРАМА НА КУРСА ТРЗ ЗА НАЧИНАЕЩИ Запознаване с нормативната уредба в Република България в областта на социалното осигуряване. Възникване на трудови правоотношения. Трудов договор. Видове. Регистрация в НАП. Изготвяне на длъжностна характеристика. Граждански договор и договор за управление и контрол. Прекратяване на трудово правоотношение. Регистрация в НАП Трудов и осигурителен стаж. Осигурителни вноски и осигурителен доход. Видове обезщетения и помощи по държавно обществено осигуряване – болнични, майчинство, трудови злополуки, безработица и пенсии. Здравно осигуряване – права и задължения на работодателя и работниците и служителите. Запознаване с разчетно платежна ведомост и начините за нейното изготвяне. Практически задачи в областта с подготовка и запознаване на действащите документи. Ако имате въпроси свържете с нас на: Център за професионално обучение „ТреинСофт” София 1303, Бизнес център, ул. „Осогово” 30, офис 502 Тел.: +359 2 9200239 Моб: +359 895 614150 Моб: +359 893 504003 info@trainsoftbg.com www.trainsoftbg.com Skype: trainsoft Facebook: TrainSoft Блогът на ТреинСофт  

 

Сподели

Подобни обяви