Обучението ще се проведе: в Пловдив на 12.02.2018 г. и на 08.10.2018 г., в София на 21.03.2018 г., в Русе на 30.04.2018 г. Теми: Обработка, складиране, съхранение и транспортиране на стоките в склада. механизация в склада - стандартна и специализирана техника. Документооборот. Пикиране - техники и стратегии. застраховки. Предаване на пратките и документите. Изходящ контрол. Принципи на подреждане в склада. Складови системи за разполагане на стоката в склада - ползи и експлоатация. Отчитане на доставките и товарооборота.  Издаваме удостоверение за завършен курс. Цената е без ДДС. Срок за записване - до 5 р. дни преди датата на обучението.

 

Сподели

Подобни обяви