Обучението ще се проведе: в София на 21.03.2018 г., в Пловдив на 12.02.2018 г. и на 08.10.2018 г., в Русе на 30.04.2018 г. Теми: Обработка, складиране, съхранение и транспортиране на стоките в склада. Механизация в склада - стандартна и специализирана техника. Документооборот. Пикиране - техники и стратегии. Застраховки. Предаване на пратките и документите. Изходящ контрол. Принципи на подреждане в склада. Складови системи за разполагане на стоката в склада - ползи и експлоатация.Отчитане на доставките и товарооборота. Срок за записване - до 5 р. дни преди датата на обучението. Цена - без ДДС

 

Сподели

Подобни обяви