Обучението ще се проведе в София на 22.02.2018 г., в Пловдив на 24.02.2018 г. и на 20.07.2018 г.1 в Русе на 13.03.2018 г. Теми: Пропуски при подписване на договорите. Договор за наем на склад и техника. Договор за превоз. Договор за покупка или наем на софтуер. Договор с подизпълнител. Изпълнение и неизпълнение на договорените клаузи. Правни последици от неизпълнението. Закон за защита на потребителите.   Издаваме удостоверение за завършен курс. Срок за записване до 5 р. дни преди датата на обучението. Цената е без ДДС.

 

Подобни обяви