Предложения за продажба на недвижими имоти от Стамболийски