Уроците по български език и литература за 5 , 6.,7. и 12.клас дават трайни знания и създават умения у ученика за самостоятелна подготовка. Водят се от висококвалифициран преподавател с отлични постижения . Обучението се провежда с разработени от преподавателя литературни анализи, които синтезирано и в същото време достатъчно обхватно представят изучавания литературен материал. Учениците се учат да работят с конкретния художествен текст, като с помощта на преподавателя осмислят и интерпретират художествените похвати, образи и идеи. Обучението по български език е насочено към систематизиране на изучавания през годините материал в различните дялове на езикознанието и прилагането му на практика чрез решаването на езикови задачи и тестове. Добре осмислената теория, подкрепена с практически задачи, дава възможност за успешно справяне с формата на всеки тестови изпит. Затова може би най-същественото за всеки ученик е, че той добива самочувствието на грамотен млад човек, който ще може впоследствие успешно да се реализира в живота. В този смисъл уроците са сериозен залог не само за успех на изпитите, но и за успешно социализиране на личността. Придобитите знания и умения за концентриране и за осмисляне на езиковия и литературния материал при решаването на тестове дават възможност на добре подготвения ученик да се справи успешно и със задачата за създаване на свързан текст – при 6. и 7. клас съответно сбит и подробен преразказ, а при 12. клас – интерпретативно съчинение или литературно есе. Работата при създаване на този тип текстове позволява да се приложи на друго – по-високо равнище, изученото по български език и литература, като се развиват личностните характеристики на ученика и творческите му нагласи. Подготовка 7 клас • подробни литературни анализи на произведенията от конкурсния изпит след седми клас за елитните гимназии; • теория върху граматиката на българския език /всички , изучени до седми клас дялове на езикознанието/; • тренировъчни и обучителни тестове; • преразказ на непознат текст, съобразен с изпитните формати / за всеки модул учениците имат по около 7 проверени преразказа , т.е.около 20 за целия курс/; • четири пробни изпита, напълно съобразени с изпитните условия. Подготовка 12 клас • подробни литературни анализи на произведенията, включени в конспекта за матура; • теория върху граматиката на българския език /всички дялове на езикознанието /; • тренировъчни и обучителни тестове; • проверка на интерпретативни съчинения или на литературни есета, съобразени с изпитния формат / общо 30 за цялата година /; • два пробни изпита, напълно съобразени с изпитните условия; часовете за тях /8 астрономически часа = 12 учебни часа/ са извън уговорените учебни часове . Решаването на тестове за матура за 12.клас е на такова ниво, че покрива изискванията на тестовия изпит за УНСС и НБУ ,ТУ и СУ и така подготвени, учениците отлично се представят още на предварителните изпити в университетите. 

 

Сподели

Подобни обяви